Pothos Silver Satin

Scindapsus pictus 'Silver Satin'

Pothos Silver Satin

Scindapsus pictus 'Silver Satin'